scriptie over examenproject
thesis about examinationproject
eindexamen presentatie
graduation presentation
tijd is verandering
time is change
verandering is informatie (vooronderzoek)
change equals information
een zichzelf in stand houdende visuele datastroom
a continuous visual datastream
een veranderend uitzicht
a changing view
dit is de typische mfa-student volgens galton
this is your typical mfa-student according to galton
bijdrage aan het "sanctuary city" project
a contribution to the "sanctuary city" project
affiche met de namen van iedereen ooit betrokken bij media-gn
poster containing the names of all the people ever involved with media-gn
gemengde gevoelens
mixed feelings
tekst om het lijf
a body wrapped in text
een installatie voor cyberslag
an installation for cyberslag
een cd-rom voor de provincie groningen
a cd-rom for the province of groningen
3 bijdragen voor "death by media" in het groninger museum
3 contributions for "death by media" in the groninger museum
piepkleine aandacht-trekkers voor creave, een conference applicatie voor kpn-research
tiny little teasers for creave, a conference application for kpn-research
dans!
dance!
tijd voor actie
time for action